Susanne Fashion - oblečky pro psy

Doprava a dodací podmínky

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty.

Zboží je zasláno do 3 pracovních dní od obdržení objednávky. V případě, že zboží nebude aktuálně skladem, budete o jeho doplnění informováni emailem..

Při použití přepravní služby České pošty jsou v platnosti předpisy a lhůty přepravce, které je možno nalézt na jeho webových stránkách. Z našich zkušeností pošta doručuje balíčky za 2-5 dnů. V době vánočních svátků až 10dnů!Možnosti dopravy

Česká Pošta

Zboží bude řádně zabaleno a zasláno v balíku pomocí přepravní služby České Pošty.Druhy dopravy a typy plateb

Druh dopravy (Česká republika)

Česká pošta

Základní cena přepravného                                                                   89,- Kč

 

Typy plateb

Převod na účet

Při platbě převodem na náš účet 261140781/0300 je k ceně zboží účtováno příslušné základní přepravné.

E-mailem Vám přijde potvrzení objednávky, jehož součástí je také výzva k zaplacení, na jejímž základě převedete příslušnou částku na náš účet. V okamžiku připsání částky budeme zboží expedovat. Při tomto způsobu platby vám bude zboží expedováno cca do tří pracovních dnů od převedení částky (v závislosti na rychlosti převodu peněz).Dobírka

Při volbě úhrady zboží dobírkou je k ceně zboží s příslušným základním přepravným účtován poplatek 30,- Kč za dobírkovné v případe využití České pošty.

Druhy dopravy Slovensko

Na Slovensko přepravujeme zboží na určenou adresu výhradně expresní balíkovou službou InTime. Garantujeme doručení zboží do dvou pracovních dnů od předání zásilky přepravci.

Základní cena přepravného se vztahuje k platbě převodem. Při zaslání zboží na dobírku je k ceně přepravného účtováno též dobírkovné.

Základní přepravné                                          290,- Kč

Při platbě převodem na náš účet CZ48 0300 0000 0002 6114 0781 je k ceně zboží připočteno přepravné ve výši 190,- Kč.

E-mailem Vám přijde potvrzení objednávky jehož součástí je také výzva k zaplacení, na jejímž základě převedete příslušnou částku na náš účet. V okamžiku připsání částky budeme zboží expedovat. Při tomto způsobu platby vám bude zboží expedováno cca do tří pracovních dnů od převedení částky (v závislosti na rychlosti převodu peněz).Dobírkovné                                                     30,- KčPři volbě úhrady zboží dobírkou je k ceně zboží se základním přepravným účtováno dobírkovné. Zboží zaplatíte přepravci hotově při převzetí zásilky.Obchodní podmínky

I Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je: Susanne Fashion, Lucie Brůčková, Božetická 3397/6, 143 00 Praha 4 - Modřany, E-mail: info@susanne.cz, Neplátce DPH, IČO : 00749389


Podmínky blíže vymezují práva a povinosti prodávajícího  a kupujícího.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění  veškerých ,formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři

 • Vlastnické právo ke zboží přechází  na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.susanne.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné

 • Veškeré zboží je expedováno do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě, že nebude možno expediční lhůtu z provozních důvodů dodržet, bude zákazník okamžitě informován emailem nebo telefonicky. U platby dobírkou začíná expediční lhůta běžet okamžitě po objednání, v případě platby převodem na účet je začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

 • Zboží je zasíláno Českou poštou, přepravní službou GLS General Logistics Systems nebo si je možné vyzvednout osobne v prodejně Susanne fashion.

 • Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován pro objednávce daného zboží.

 • V ceně poštovného je započítáno balné.

 • Pokud bude zásilka větších rozměrů, může dojít k úpravě cen poštovného.

IV. Reklamace

Reklamační řád

• Odstoupení od kupní smlouvy : dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V § 53 odst. 10 pak navazuje povinnost prodávajícího vrátit nejpozději do 30 dnů od odstoupení spotřebiteli „zaplacené finanční částky“. Odstoupení musí být provedeno telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu u dodavatele a musí v něm být vyjádřena vůle odstoupení od KS. Odstoupení od kupní smlouvy nemusí být akceptováno, bylo-li zboží částečně nebo zcela spotřebováno nebo jeho charakter to vylučuje z hygienických důvodů. Dále pak od služeb s jejichž plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dní od převzetí zboží.
• Pro případy vrácení zboží spotřebitelem, které bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené dodavatel uplatní právo na náhradu škody. Peníze za zakoupení zboží a za náklady na poštovné Vám budou zaslány na uvedené číslo účtu, které prosím pošlete spolu se žádostí o jejich vrácení a kopií faktury za zakoupené zboží.


Vážení zákazníci, nákup přes internet přináší vedle nesporných výhodách i některé nevýhody oproti nákupu v běžném obchodě. I přes množství uváděných informací nemáte možnost si nabízené zboží prohlédnout, případně se můžete zaměnit v objednávce.
• Z uvedených důvodů máte možnost zrušit objednávku.

Podmínky zrušení objednávky
• Pokud po odeslání objednávky v průběhu 24 hodin zjistíte, že vám objednané zboží nevyhovuje, případně jste se spletli v objednávce, máte možnost zrušit objednávku bez udání důvodu.
• Zrušení nám zašlete na info@susanne.cz , obratem Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky. Do e-mailu nezapomeňte uvést své jméno, číslo objednávky popř. druh zboží.

• Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14ti dnů od převzetí plnění. Kupující má právo vrátit zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, v původním stavu a nadále prodeje-schopné bez udání důvodu do 14-ti dnů od obdržení. Za vrácené zboží Vám bude při splnění všech uvedených podmínek vrácena jeho cena, kterou jste uhradili. Peníze Vám budou zaslány zpět na Váš bankovní účet, který nám písemně sdělíte a zašlete spolu s vrácenou zásilkou, do 30 dnů od převzetí vráceného zboží. V případě, že nedodržíte postup a podmínky, zboží Vám bude vráceno s vysvětlením, proč nebylo Vaše odstoupení od smlouvy akceptováno.

• V případě vrácení zboží za účelem jeho výměny - způsob dopravy Českou poštou - je kupující povinnen uhradit poštovné ve výši 60 kč a to přiložením hotovosti k zásilce.

• Není-li věc při převzetí spotřebitelem ve shodě s KS, má spotřebitel právo, aby dodavatel věc uvedl do stavu odpovídajícího KS, bezplatně a bez zbytečného odkladu. Věc dodavatel řeší podle požadavku kupujícího, a to výměnou nebo opravou věci. Spotřebitel může požadovat i přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od KS odstoupit. Pokut spotřebitel o rozporu z KS věděl před převzetím věci nebo ho sám způsobil, předchozí ustanovení neplatí. V případě, že během šesti měsíců od převzetí zboží se projeví rozpor s KS, se tento považuje jako by existoval již při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

• Před převzetím a zaplacením zásilky , si ještě na místě zkontrolujte zda zásilka není poškozena.
• V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít.
• Za již převzeté poškozené zásilky reklamace nepřijímáme. V případě, že vám přišla zásilka poškozená, prosíme, abyste nás o tom informovali e-mailem, nebo telefonicky. Občas se stává, že pracovníci přepravných společností poškodí zásilku nevhodnou manipulací.

Záruční doba
• Na prodávané zboží, pokud není určeno jinak, je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců.
• Dokladem o prodeji je faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.
• Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží.

Reklamace se vztahuje pouze na prokazatelné výrobní chyby způsobené výrobcem, které byly zjištěny ihned po dodávce zboží, nebo během jeho používání (ne vlastním přičiněním, nebo způsobené běžným opotřebením).

Reklamace se nevztahuje na chyby způsobené uživatelem během běžného používání zboží (např. při nesprávném praní, nevhodném manipulaci, nebo z důvodu opotřebení, způsobené běžným používáním).

Postup při reklamaci:

Aby mohla být Vaše reklamace akceptována je nutné dodržet několik pravidel:
• Po převzetí zboží si prohlédněte zboží a fakturu, která slouží jako dodací a záruční list. Pokud zjistíte při převzetí zboží vady, je vaší povinností oznámit nám zjištěné skutečnosti prostřednictvím e-mailu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
• Pokud zjistíte jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně), nebo obdržíte se zásilkou nesprávně vyplněnou fakturu, zda neobdržíte žádný doklad o nákupu, ihned nás informujte prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.
• V případě, že zjistíte výrobní chyby, je třeba nejprve zboží na vlastní náklady zaslat na naši adresu spolu s uvedením důvodu reklamace. K zásilce nezapomeňte připojit kopii daňového dokladu, který jsme poslali se zbožím a kopii útržku od doručovatele.
• Při zpětném předávání zabalte zboží tak, aby se zabránilo jeho poškození.
• Poškození zboží při přepravě má za následek neuznání reklamace. Zboží zasílejte buď formou balíčku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata.

Doba vyřízení reklamace
• Reklamace vyřizujeme v pracovních dnech prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
• Reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.
• O oprávněnosti reklamace rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamovaného zboží.
• O výsledku Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu, pokud se nedohodne jinak.
• Oprávněná reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena na naše náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení reklamačního řízení.
• V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 2. Výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

 3. Vystavená cena je chybná (z důvodů chyby při hromadném zpracování dat atd)

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce,prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího,který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.susanne.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 • V situacích,které neupravují  tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými úpravami,především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Ochrana osobních dat

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje (jméno, příjmení,adresu, e-mail adresu, telefon) zpracovávat. Vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího, učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

 

Bezpečnostní upozornění :

Boty pro psy :

Toto zboží je pouze módním doplňkem. V žádném případě neslouží ke zlepšení pohybových schopností zvířete nebo zvýšení jeho bezpečnosti při jakýchkoliv aktivitách.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, zranění, ani jiné následky vzniklé použitím tohoto zboží za nevyhovujících povětrnostních podmínek, na nevhodném povrchu nebo proti přirozenosti zvířete.